Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (BHP)

Podmiot, dla którego pracujesz, ma obowiązek zapewnienia Ci bezpiecznego i higienicznego miejsca pracy. Innymi słowy pracownik ma prawo do pracy w warunkach zgodnych z zasadami BHP, które:

  • Chronią go przed zagrożeniami związanym z czynnikami chemicznymi, fizycznymi i biologicznymi;

  • Chronią go przed zagrożeniami związanymi z użyciem sprzętu oraz ze stosowanymi metodami pracy.

W związku z powyższym masz prawo do:

  • Informacji;

  • Szkoleń;

  • Wyrażania swojej opinii na temat należnej Ci ochrony.

Istnieje wiele zasad szczególnych mających zastosowanie w różnych miejscach pracy, w których pracownicy narażeni są na konkretne ryzyka.

W powyższym przypadku, zorientuj się czy w Twoim miejscu pracy występuje przedstawiciel związków zawodowych odpowiedzialny za kwestie BHP.

W celu uzyskania dalszych informacji na temat przysługujących Ci praw z zakresu BHP odwiedź stronę internetową Health and Safety Executive.