Wynagrodzenia w Wielkiej Brytanii

Pracownicy i osoby zatrudnione (tylko i wyłącznie te dwie kategorie osób pracujących) mają prawo do pobierania wynagrodzenia na poziomie co najmniej Krajowej Płacy Minimalnej, która z kolei ustalana jest przez Rząd i co roku jest rewaloryzowana przez tzw. Low Pay Commission [Komisję ds. Niskich Wynagrodzeń], czyli komisję trójstronną, w skład której wchodzą związki zawodowe i przedstawiciele pracodawców. Continue reading „Wynagrodzenia w Wielkiej Brytanii”