Czas pracy

Tydzień pracy

  • Osoby zatrudnione i pracownicy mają prawo do pracy w wymiarze nieprzekraczajączym średnio 48 godzin tygodniowo.

  • Liczba ta obliczana jest dla okresu 17 tygodni.

Pracownicy mogą podpisać zawartą w ich umowie klauzulę, na mocy której zrzekają się swojego prawa do pracy w maksymalnym wymiarze 48 godzin tygodniowo, jednak nie można wywierać na nich presji, aby zrezygnowali z tego prawa.

Jeżeli zmienią zdanie i ponownie będą chcieli korzystać z przysługującego im prawa pracy nieprzekraczajączej 48 godzin tygodniowo, mogą to uczynić informując pracodawcę, że nie chcą już rezygnować z ich prawa dotyczącego czasu pracy, chociaż może okazać się, że będą musieli odczekać kilka tygodni, aby prawo to zaczęło obowiązywać. W TEJ SYTUACJI ZASIĘGNIJ INFORMACJI U TWOJEGO PRZEDSTAWICIELA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH.

Osoby zatrudnione i pracownicy mają prawo do 11 godzin na dobę nieprzerwanego odpoczynku od pracy.

Praca w nocy

UWAGA!

  • Osoby zatrudnione lub pracownicy wykonujący pracę w trakcie zmian nocnych nie mogą pracować w godzinach nocnych dłużej niż osiem godzin na dobę.

Ta uśredniona liczba godzin obliczana jest dla okresu 17 tygodni lub dla okresu obowiązywania umowy jeżeli jest on krótszy.

Przykład: pracownik agencyjny zatrudniony na okres jednego miesiąca nie może przepracować w nocy więcej niż średnio 48 godzin w okresie 4 tygodni.

UWAGA! Pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom darmowe badania lekarskie. Po raz pierwszy – zanim rozpoczną pracę w godzinach nocnych, a następnie w regularnych odstępach czasu.

Przerwy

Osoby zatrudnione i pracownicy mają prawo do 20 minut przerwy jeżeli dzień pracy jest dłuższy niż sześć godzin.

Pracownicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia, mają prawo do 30 minut przerwy po przepracowaniu czterech godzin i trzydziestu minut.