Nieobecności

W Wielkiej Brytanii pracownik ma prawo do usprawiedliwionych nieobecności oraz obowiązek dostarczenia w tych przypadkach właściwego zaświadczenia. Sytuacja ta dotyczy następujących przypadków (między innymi):

  • Choroba

  • Pomoc świadczona rodzinie (np. dzieciom);

  • Badania lekarskie;

UWAGA!

Jeżeli nie dostarczysz właściwych zaświadczeń, Twoja nieobecność może zostać potraktowana jako nieusprawiedliwiona.