Pomoc i przydatne informacje

Oprócz związków zawodowych masz do dyspozycji różne organizacje, które w razie potrzeby mogą udzielić Ci wsparcia (one również współpracują ze związkami zawodowymi):

 1. ACAS (Advisory, Conciliation and Arbitration Service)
  http://www.acas.org.uk/index.aspx?articleid=1461

Organizacja, która udziela informacji, wsparcia i porad pracodawcom, pracownikom i osobom zatrudnionym w kwestiach związanych z wykonywaną przez nich działalnością. W przypadku pojawienia się konfliktów, organizacja ta dysponuje centrum arbitrażu i pojednania stron.

 1. EHRC (Equality and Human Rights Commission)
  https://www.equalityhumanrights.com/en

Komisja udzielająca wsparcia i porad prawnych w dziedzinie Równouprawnienia i Praw Człowieka. Prowadzi również działalność badawczą i zajmuje się także doradztwem zawodowym .

 1. CAB (Citizens’ Advice Bureaux)
  https://www.citizensadvice.org.uk/

Organizacja tworzona przez wolontariuszy, którzy udzielają informacji i porad dotyczących najistotniejszych praw obywatelskich, począwszy od praw pracowniczych, a skończywszy na prawach socjalnych z zakresu ochrony zdrowia, edukacji, zatrudnienia, etc.

 1. EAS (Employment Agency Standards Inspectorate)
  https://www.gov.uk/government/publications/employment-agency-standards-eas-inspectorate-enforcement-policy-statement

Agencja nadzorująca działalność związaną z Agencjami Pracy Tymczasowej, łącznie z kwestią zatrudniania pracowników i warunkami, które się im oferuje.

 1. GLAA (Gangmasters and Labour Abuse Authority)
  http://www.gla.gov.uk/

Państwowa instytucja regulująca i wydająca pozwolenia na działalność związaną z pozyskiwaniem siły roboczej dla branży rolniczej, rybołówstwa, sadownictwa, przetwórstwa i pakowania produktów warzywno-owocowych oraz ryb.

 1. HMRC (Enforcement of National Minimum Wage)
  https://www.gov.uk/government/publications/enforcing-national-minimum-wage-law

Podmiot, który zbiera informacje i nagłaśnia przypadki pracodawców nieprzestrzegających prawa dotyczącego Minimalnej Pensji Krajowej, przyjmuje zgłoszenia dotyczące takich sytuacji.

 1. HSE (Health and Safety Executive)
  http://www.hse.gov.uk/

Instytucja publiczna zajmująca się promocją i poprawą warunków bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) w miejscu pracy; ośrodek informacji i doradztwa w dziedzinie BHP.

 1. Maternity Action
  https://www.maternityaction.org.uk/

Instytucja solidarności społecznej, której zadanie polega na promocji równouprawnienia, informowaniu i doradztwie świadczonym pracującym kobietom w ciąży z zakresu przysługujących im praw macierzyńskich, pomaga także w walce z dyskryminacją, która spotyka je w miejscu pracy.

 1. EASI (Employment Agency Standards Inspectorate)
  https://www.gov.uk/government/news/employment-agency-standards-inspectorate-carries-out-targeted-inspections-in-sheffield

Rządowa agencja odpowiedzialna za inspekcję i nadzór nad przestrzeganiem przez pracodawców praw pracowniczych oraz prawa dotyczącego minimalnej pensji krajowej.