Pozwolenie na pobyt stały

Po 5 latach spędzonych Wielkiej Brytanii możesz złożyć wniosek o “pozwolenie na pobyt stały”.

Aby było to możliwe, musisz jedynie wykazać, że jesteś “osobą kwalifikującą się” – patrz: poprzedni podpunkt.

W tym celu musisz wypełnić formularz EEA (PR) – Economic European Area (Permanent Residence) i wysłać go na adres podany w formularzu.

UWAGA: Do wysyłanego formularza musisz dołączyć opłatę skarbową oraz kopię wymaganych dokumentów.

UWAGA na BREXIT! Wyżej opisane pozwolenia tracą ważność po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Po Brexicie zostanie udostępniona nowa procedura uzyskania pozwolenia na pobyt stały.

W celu uzyskania szerszych informacji w sprawach takich jak:

  • Informacja dotycząca BREXITU

  • Informacja dotycząca przypadków szczególnych

  • Informacja dla obywateli spoza Unii Europejskiej

Przejdź do sekcji 6 w celu uzyskania informacji o kontaktach