Pozwolenie na pracę

Będąc obywatelem Unii Europejskiej, masz prawo do mieszkania i podejmowania pracy w Unii Europejskiej.

UWAGA! Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nie wpłynie na prawa obywateli unijnych, jeżeli chodzi o możliwość zamieszkania i podejmowania pracy.

W sekcji nr 6 niniejszego przewodnika znajdziesz informacje kontaktowe dotyczące sposobów uzyskania wymaganej dokumentacji.

Każdy obywatel Unii Europejskiej jest traktowany jako osoba potencjalnie “kwalifikująca się” do:

 • Podjęcia pracy;

 • Podjęcia nauki,

 • Prowadzenia działalności jako przedsiębiorca w charakterze jednoosobowej działalności gospodarczej lub do

 • Poszukiwania zatrudnienia.

Aby było to możliwe, potrzebujesz “certyfikatu osoby kwalifikującej się”, który możesz odebrać “online” wypełniając w tym celu odpowiedni formularz.

Jeżeli potrzebujesz pomocy zadzwoń na poniższy numer telefonu:

(obok numeru rysunek przedstawiający telefon) 03333 445 675

UWAGA! Nie zapomnij zająć się uzyskaniem “zaświadczenia o rejestracji” dla członków Twojej rodziny oraz dla osób, które Ci towarzyszą, którymi mogą być Twoje:

 • Dzieci

 • Rodzeństwo

 • Kuzyni

 • Wujkowie lub ciotki

 • Dziewczyna/Chłopak

 • Dziadkowie

 • Patnerzy z zarejestrowanych związków niemałżeńskich

W tej sytuacji, w momencie, w którym pracownik rejestruje się jako “osoba kwalifikująca się” powinien wypełnić również formularz “EFM – Extended Family Member”, czyli formularz służący do rejestracji osób przebywających w jego gospodarstwie domowym.