Pracownik nietypowy

Prawdopodobnie jesteś pracownikiem nietypowym, jeżeli:

 1. Twój pracodawca nie musi wyznaczać Ci regularnego czasu pracy ani zapewniać Ci określonej liczby godzin

 2. Nie musisz zgadzać się na każdą pracę ani na zmiany sugerowane przez zatrudniający Cię podmiot.

 3. Posiadasz umowę, w której opisany jesteś jako pracownik “tymczasowy” lub “w zależności od zapotrzebowania [dorywczy]”

 4. Wykonujesz daną pracę samodzielnie (czyli nie wolno Ci poprosić kolegi lub członka rodziny, żeby wykonał ją za Ciebie)

 5. Twój pracodawca płaci podatki i składki na Ubezpieczenie Społeczne potrącając je z Twojej pensji.

 6. Twój pracodawca zapewnia Ci narzędzia, sprzęt, infrastrukturę, ubranie robocze, etc.

Uwaga: Jeżeli powyższe fakty nie odnoszą się do Twojej osoby, być może kwalifikujesz się do kategorii „pracownika samozatrudnionego” lub „osoby zatrudnionej”. Zwróć się o pomoc do przedstawiciela związków zawodowych, jeżeli nie masz pewności jaki jest status Twojego zatrudnienia.

Prawa “pracowników nietypowych”

Wszyscy pracownicy mają prawo do:

 1. Otrzymywania co najmniej Krajowej Płacy Minimalnej

 2. Ochrony przed bezprawnymi potrąceniami z pensji

 3. Corocznego urlopu wypoczynkowego

 4. Ustawowego minimalnego czasu na odpoczynek

 5. Czasu wolnego w przypadkach wystąpienia sytuacji nagłych

 6. Ochrony przed wypadkami w pracy

 7. Pracy nieprzekraczającej średnio 48 godzin tygodniowo

 8. Ochrony przed bezprawną dyskryminacją

 9. Określonej ochrony dla pracujących kobiet w ciąży

 10. Ochrony z powodu ‚skargi’ – zgłoszenia nieprawidłowości w miejscu pracy

 11. Nie bycia traktowanym w gorszy sposób z powodu pracy w niepełnym wymiarze godzin

 12. Zrzeszenia się w związku zawodowym

 13. Opieki w przypadku zażaleń lub działań dyscyplinarnych.