Pracownik – osoba zatrudniona

Pracownik traktowany jest jako “osoba zatrudniona” kiedy:

  1. Regularnie przychodzi do pracy.

  2. Jego pracodawca wyznacza mu godziny pracy bądź zapewnia pracę regularną.

  3. Otrzymuje wynagrodzenie za wykonywaną pracę.

  4. Wykonuje daną pracę samodzielnie (czyli nie wolno mu poprosić kolegi lub członka rodziny, żeby wykonał ją za niego).

  5. Nie może odmówić wykonania pracy ani odmówić stawienia się w miejscu pracy.

  6. Jego pracodawca decyduje o jego obowiązkach, czasie i miejscu pracy.

  7. Jego pracodawca płaci podatki i składki na Ubezpieczenie Społeczne potrącając je z jego pensji.

  8. Jego pracodawca zapewnia mu narzędzia, sprzęt, infrastrukturę, ubranie robocze, etc.

  9. Posiada umowę o pracę sporządzoną na piśmie.

Uwaga: Jeżeli powyższe fakty nie odnoszą się do Twojej osoby, być może kwalifikujesz się do kategorii takich jak „pracownik samozatrudniony” lub „pracownik nietypowy”.

W tej sytuacji, zwróć się o pomoc do przedstawiciela związków zawodowych, jeżeli nie masz pewności jaki jest status Twojego zatrudnienia.