Prawa osób zatrudnionych

Wszystkie osoby zatrudnione mają prawo do:

 1. Otrzymywania co najmniej Krajowej Płacy Minimalnej

 2. Ochrony przed bezprawnymi potrąceniami z pensji

 3. Corocznego urlopu wypoczynkowego

 4. Ustawowego minimalnego czasu na odpoczynek

 5. Ochrony przed wypadkami w pracy

 6. Pracy nieprzekraczającej średnio 48 godzin tygodniowo

 7. Ochrony przed bezprawną dyskryminacją

 8. Ochrony z powodu ‚skargi’ – zgłoszenia nieprawidłowości w miejscu pracy

 9. Nie bycia traktowanym w gorszy sposób z powodu pracy w niepełnym wymiarze godzin

 10. Zrzeszenia się w związku zawodowym

 11. Opieki w przypadku zażaleń lub działań dyscyplinarnych

 12. Wypłaty zasiłku chorobowego

 13. Ochrony w okresie ciąży

 14. Odpłatnego zwolnienia macierzyńskiego i tacierzyńskiego.

 15. Minimalnego okresu wypowiedzenia, jeżeli Twoja umowa wygasa lub, na przykład, w przypadku gdy pracodawca dokonuje zwolnień.

 16. Ochrony przed nieuzasadnionym zwolnieniem

 17. Wnioskowania o elastyczne godziny pracy

 18. Czasu wolnego w przypadkach wystąpienia sytuacji nagłych

 19. Odszkodowania z tytułu rozwiązania stosunku pracy.