Prawa związków zawodowych

Związki zawodowe to organizacje stojące na straży praw osób pracujących, dbają o zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy, negocjują wyższe płace i lepsze warunki pracy dla swoich członków.

Związki zawodowe doradzają w jaki sposób możesz korzystać i domagać się przestrzegania wielu praw opisanych w niniejszym przewodniku.

UWAGA! Sprawdź w którym związku zawodowym możesz się zrzeszyć klikając w poniższy link:

https://www.tuc.org.uk/about-unions/find-union-you

    • Związki zawodowe są niezależne od pracodawców i od rządu. Wszyscy pracownicy mają prawo do zrzeszenia się w związku zawodowym. Prawo to zagwarantowane jest w obowiązujących przepisach!

    • Pracownik nie ma obowiązku informowania swojego pracodawcy o przynależności do związku zawodowego. W Wielkiej Brytanii, średnie wynagrodzenia pracowników należących do związków zawodowych są wyższe, a ich miejsca pracy bezpieczniejsze, dlatego też przynależność do związku zawodowego jest niezwykle istotna.

    • Jeżeli pracodawca „uzna” dany związek zawodowy, może on negocjować z zarządem wynagrodzenia oraz warunki pracy pracowników, występując w ich imieniu. Proces ten nosi nazwę „negocjacji zbiorowych”, w wyniku których tworzone są „układy zbiorowe”. W wielu miejscach pracy obowiązują układy zbiorowe, które dotyczą wynagrodzeń i warunków pracy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, praw macierzyńskich i ojcowskich oraz z innych dziedzin, które są znacznie korzystniejsze niż ustawowe minimum.

    • Jeżeli należysz do związku zawodowego i masz jakiś problem w pracy, możesz zwrócić się o pomoc do przedstawiciela związkowego, który pomoże Ci rozwiązać problem z Twoim pracodawcą.

    • Związki zawodowe zapewnią Ci również przedstawicielstwo prawne, np. w sądach pracy lub jeżeli przytrafi Ci się wypadek w miejscu pacy, a wejście na drogę sądową przeciwko Twojemu pracodawcy okaże się jedynym możliwym sposobem zagwarantowania i ochrony Twoich praw pracowniczych.

UWAGA: Jeżeli jesteś członkiem związku zawodowego w miejscu pracy, w którym związek nie jest uznawany, pamiętaj, że pracownicy i osoby zatrudnione nadal mają prawo do bycia reprezentowanym przez związek zawodowy na posiedzeniach dotyczących zażaleń lub kwestii dyscyplinarnych, a Twój związek zawodowy nadal będzie służył Ci radą z zakresu przysługujących Ci praw pracowniczych.

Nawet jeżeli nie należysz do związku zawodowego w miejscu pracy, w którym związek nie jest uznawany, i tak warto się z nim skontaktować, żeby dowiedzieć się czy będzie mógł udzielić Ci wsparcia, jeżeli się do niego zapiszesz.