Projekt Interpart

Finansowany przez Unię Europejską projekt Interpart w ramach linii finansowania VP / 2015/003 ma na celu promowanie informacji, konsultacji i uczestnictwa portugalskich i polskich pracowników migrujących w miejscu pracy w celu poprawy ich warunków praca i włączenie społeczne.