Przedstawicielstwo związkowe

W Wielkiej Brytanii istnieją różne kategorie reprezentantów pracowników, którzy są wybierani w drodze bezpośredniego i tajnego głosowania. Pośród różnych kategorii możesz spotkać się z następującymi grupami reprezentantów:

  • Przywódcy związkowi – członkowie kierownictwa danego związku zawodowego, którzy kierują jego działaniem i reprezentują go na najwyższym szczeblu, odpowiadając wobec wszystkich pracowników zrzeszonych w ramach związku zawodowego;

  • Przedstawiciele związkowi – reprezentanci wybierani bezpośrednio przez pracowników w poszczególnych miejscach pracy, zajmują się oni wyłącznie zagadnieniami dotyczącymi konkretnego miejsca pracy oraz pracowników i osób zatrudnionych, które wykonują swoją pracę w tymże miejscu;

Ponadto, możesz spotkać się z innymi kategoriami reprezentantów, którzy odpowiadają za konkretne zagadnienia, tzn.:

  • Reprezentanci ds. BHP w miejscu pracy – wybierani w celu reprezentowania pracowników w tym zakresie;

  • Reprezentanci Rad Zakładowych – wybierani przez wszystkich pracowników, zarówno zrzeszonych jak i niezrzeszonych w ramach związków zawodowych, w każdej firmie reprezentują pracowników wobec dyrekcji.

Zostań członkiem związku zawodowego i wybieraj swoich reprezentantów!

Bierz udział w działaniach związków zawodowych i struktur reprezentujących pracowników!