Ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy od osób fizycznych

Ubezpieczenie Społeczne

Każdy pracownik w Wielkiej Brytanii posiada numer Ubezpieczenia Społecznego.

 • Jest to numer osobisty nadany przez Rząd, którego potrzebujesz, aby pracować w sposób legalny.

 • Używa się go w celu kontrolowania składek odprowadzanych na ubezpieczenie społeczne.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Również będziesz musiał płacić podatek dochodowy od określonego poziomu dochodów.

   • Każdy pracownik w Wielkiej Brytanii posiada Numer Podatkowy, z którego korzysta pracodawca w celu obliczenia wartości podatku, który musi zapłacić w Twoim imieniu.

KOMENTARZ: Jeżeli rozpoczynasz swoją pierwszą pracę w Wielkiej Brytanii, na samym początku najprawdopodobniej będziesz płacił tzw. „podatek awaryjny” do czasu, w którym zostanie Ci przydzielony numer podatkowy.

UWAGA! Jeżeli nie posiadasz Numeru Ubezpieczenia Społecznego (ang. National Insurance Number – NINO), lub gdy zajdzie konieczność przydzielenia Ci tymczasowego numeru przez Twojego pracodawcę, niezwłocznie zadzwoń pod poniższy numer:

(umieścić rysunek przedstawiający telefon): 0845 600643

Jeżeli Twój pracodawca będzie chciał płacić Ci tylko w gotówce, bez odprowadzania składek na Ubezpieczenie Społeczne lub podatków (tak zwane „pieniądze do ręki”), powinieneś porozmawiać z przedstawicielem związku zawodowego najszybciej jak będzie to możliwe.

Zatrudnianie kogoś i wypłata wynagrodzenia w gotówce (do ręki) jest sprzeczne z prawem!

Nie zapominaj, że Twój zasiłek chorobowy będzie zależał od konkretnych zapisów w Twojej umowie o pracę.

   • Jeżeli Twój pracodawca nie wypłaca Ci zasiłku chorobowego, możesz być uprawniony do ustawowego zasiłku chorobowego (ang. Statutory Sick Pay (SSP), który jest państwowym świadczeniem pieniężnym o stałej stawce.

   • Zasiłek ten wypłacany jest przez Twojego pracodawcę począwszy od piątego dnia choroby maksymalnie przez 28 tygodni.

   • Masz prawo do pobierania zasiłku SSP pod warunkiem, że opłaciłeś odpowiednią kwotę składek na Ubezpieczenie Społeczne.

Możesz mieć prawo do ubiegania się o Dodatek do Dochodu (ang. Income Support) lub Zasiłek na rzecz Wsparcia i Zatrudnienia (ang. Employment and Support Allowance).