Układy zbiorowe

Jedną z korzyści płynących z przynależności do związku zawodowego pracownika jest, na przykład, możliwość czerpania korzyści z rozlicznych układów zbiorowych obowiązujących w firmie, w której pracuje.

Układy zbiorowe to instrumenty regulujące warunki pracy wynegocjowane pomiędzy związkami zawodowymi a przedsiębiorstwami lub między związkami zawodowymi a stowarzyszeniami przedsiębiorców.

Zazwyczaj układy zbiorowe są korzystniejsze niż ogólnie obowiązujące przepisy.

Poznaj układy zbiorowe mające zastosowanie w Twojej branży.

Znajdź swój związek zawodowy i dowiedz się więcej.

Zapisz się do związku zawodowego i przyłącz się do działania!