Urlopy wypoczynkowe i nieobecności

Coroczne urlopy wypoczynkowe

Osoby zatrudnione i pracownicy muszą wykorzystać ustawowe minimum 4 tygodni płatnego urlopu wypoczynkowego w ciągu każdego roku, oprócz pozostałych 8 dni ustawowo wolnych od pracy z okazji świąt narodowych.

UWAGA!

W niektórych miejscach pracy pracodawcy pozwalają wszystkim pracownikom etatowym na wolne w święta państwowe, jednak w innych miejscach pracy pracownicy etatowi mogą odebrać sobie dzień wolny za pracę wykonaną w dzień święta państwowego.

UWAGA!

Sprawdź zapisy Twojej umowy o pracę, podręcznika dla personelu lub porozmawiaj z przedstawicielem związków zawodowych, aby dowiedzieć się jakie prawa Ci przysługują.