Wynagrodzenia w Wielkiej Brytanii

Pracownicy i osoby zatrudnione (tylko i wyłącznie te dwie kategorie osób pracujących) mają prawo do pobierania wynagrodzenia na poziomie co najmniej Krajowej Płacy Minimalnej, która z kolei ustalana jest przez Rząd i co roku jest rewaloryzowana przez tzw. Low Pay Commission [Komisję ds. Niskich Wynagrodzeń], czyli komisję trójstronną, w skład której wchodzą związki zawodowe i przedstawiciele pracodawców.

Istnieją różne progi Krajowej Płacy Minimalnej, a mianowicie:

  • dla osób w wieku od 16 do 17 roku życia,

  • dla osób w wieku od 18 do 20 roku życia,

  • dla osób w wieku od 21 lat wzwyż i dla praktykantów.

Kliknięcie w poniższy link zaprowadzi Cię do kalkulatora Płacy Minimalnej:

https://www.gov.uk/am-i-getting-minimum-wage

Uwaga! Jeżeli myślisz, że zarabiasz poniżej poziomu Krajowej Płacy Minimalnej lub potrzebujesz dostępu do informacji na temat kwoty, którą zarabiasz, przejdź do Sekcji 6 niniejszego przewodnika, znajdziesz tam następujące narzędzia i informacje:

  • Kalkulator Krajowej Płacy Minimalnej

  • Informacje o kontaktach do podmiotów udzielających pomocy

Nie zapomnij!

  • Osoby zatrudnione mają prawo do otrzymania dowodu zapłaty (paska) za każdym razem, gdy otrzymują wynagrodzenie. Na dowodzie zapłaty musi pojawić się informacja za co wypłacane jest wynagrodzenie, jakich potrąceń dokonano (tj. np. podatki, składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki związkowe) oraz kwota wynagrodzenia netto (po odliczeniu podatków).

  • Co roku pracodawcy zobowiązani są do dostarczenia pracownikom etatowym zaświadczenia P60, na którym pojawia się kwota Twojego wynagrodzenia brutto za ten rok, wynagrodzenie netto oraz wszystkie potrącenia, których dokonano z Twojego wynagrodzenia w trakcie minionego roku.