Wynagrodzenie

Osoba zatrudniona ma prawo do pobierania wynagrodzenia za wykonaną pracę. Za każdym razem, gdy otrzymujesz wynagrodzenie:

 • Masz prawo do otrzymania dowodu zapłaty (paska).

UWAGA!: Dowód zapłaty powinien zawierać następujące elementy:

 • Wysokość zapłaconej kwoty,

 • Jakich dokonano potrąceń (np. podatki, składki na ubezpieczenie społeczne i składki związkowe)

 • Płaca netto (na rękę).

UWAGA! Co roku pracodawcy zobowiązani są do dostarczenia pracownikom etatowym zaświadczenia P60, na którym pojawia się kwota Twojego wynagrodzenia brutto za ten rok, wynagrodzenie netto (na rękę) oraz wszystkie potrącenia, których dokonano z Twojego wynagrodzenia w trakcie całego roku.

DZIAŁANIA ZABRONIONE! Pracodawca nie może dokonywać żadnych potrąceń z Twojej pensji, chyba że:

 • Potrącenie to wynika z obowiązujących przepisów (tj. podatek dochodowy i składki na Ubezpieczenie Społeczne)

 • Potrącenie zostało przewidziane w Twojej umowie o pracę (tj. składki na związki zawodowe)

 • Zawarłeś pisemne porozumienie, w którym zgadzasz się na dane potrącenie

 • Twój pracodawca zapłacił więcej niż powinien – zwróć się po radę do przedstawiciela związków zawodowych, jeżeli taka sytuacja miała miejsce

 • Nie pracowałeś z powodu strajku (pracodawca może dokonać potrącenia tylko i wyłącznie za dni, w których nie pracowałeś)

 • Kiedy obowiązują zasady szczególne dotyczące potrąceń dokonywanych z pensji pracowniczych i kiedy pracodawca uważa, że pracownik mógł dopuścić się kradzieży – w tych sytuacjach porozmawiaj i poproś o radę przedstawiciela związku zawodowego.

 • Jeżeli Twój pracodawca zapewnia Ci zakwaterowanie, może wypłacać Ci pensję nieznacznie niższą niż minimalna pensja krajowa. Nazywa się to rekompensatą za zakwaterowanie.

UWAGA na bezprawne potrącenia z pensji!

 • Nie można dokonywać jakichkolwiek potrąceń z pensji z powodu zapewnienia pracownikowi jakichkolwiek posiłków ani napojów

 • Nie można dokonywać jakichkolwiek potrąceń za sprzęt ochronny potrzebny do bezpiecznego wykonywania Twojej pracy.

UWAGA! To pracodawca pokrywa wszelkie koszty związane z organizacją oraz przestrzeganiem zasad z zakresu BHP w miejscy pracy.